SALT

Kallelse

Salt Kalmar kallar till årsmöte i Vasakyrkan den 9 mars 2024 kl.13.00. Pizza utlovas till alla som kommer.

Motioner ska inges till styrelsen senast 9 februari 2024. Rätt att väcka motion har både direkt medlem och medlem i aktivitet.

Årsmöteshandlingar finns att hämta i Vasakyrkan 14 dagar innan årsmötet

Välkommen

Styrelsen