Sjukhuskyrkan

Sjukhuspastor Daniel Holmgren 0480-810 03

Sjukhuskyrkan är församlingarnas förlängda arm in i sjukhusvärlden. Det är ett ekumeniskt arbete och representerar hela kristenheten. Vi finns på Kalmar länssjukhus men sjukhuskyrkan finns naturligtvis på de flesta sjukhus i landet.

Vi finns till för patienter, personal och anhöriga och vill vara ett stöd genom att samtala, stötta och utbilda. Vill du fira nattvard eller ha förbön eller bara samtala om vad som helst så finns vi för dig. Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Är du anhörig och behöver stöd och kanske finnas vid din sida vid ett avsked, så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi hjälper också till att förmedla kontakt mellan individ och församling/trossamfund och vice versa.

Andaktsrummet ”Rum för stillhet” finns på entréplan och hit är alla välkomna att för att be, tända ett ljus eller bara vara stilla.