Barnkyrkan

Barnkyrkan

Våren 2024

Den 3 mars, 14 april och 26 maj kommer vi ha familjekyrka i Mossebo. (Se familjekyrka längre ned).

Barnkyrkan

Barnkyrkan äger rum i Vasakyrkans lokaler i källaren om inget annat anges i schemat. Barnen delas upp i två grupper, den yngre med barn i 4-7 års ålder (3 åringar kan delta med vuxens sällskap) och den äldre med barn i 7-13 års ålder. Samlingarna brukar vara mellan 10.00-11.45. Under övrig tid ansvarar vårdnadshavare för barnen.

Vår vision

Vår vision för barnkyrkan är att varje barn ska känna sig sedd, vara trygg och få en personlig relation med Gud. Detta eftersträvar vi bland annat genom att försöka bemöta barnet där det är i livet, skapa trygga miljöer där det känns ok att utmanas samt genom bibelberättelser, vittnesbörd, lovsång, personlig förbön och att barnen själva får bidra och ge till andra upptäcka sin identitet i Kristus och få egna Gudsmöten.

Gudstjänst för stora och små

Ibland så firar vi gudstjänst där alla generationerna möts. Den 4 februari och den 5 maj träffas vi till gemensam gudstjänst.

Idrott och Gud

Vid dessa tillfällen kommer antingen den äldre eller den yngre gruppen gå till Vasakyrkans gymnastiksal och ha aktiviteter. Observera att tiderna är kl. 11.00-12.00. Det blir samling i Vasakyrkan först i samband med gudstjänsten och vi går gemensamt bort till hallen. Den andra gruppen har barnkyrka som vanligt i Vasakyrkans lokaler mellan kl. 10.00-11.30.

Familjekyrka

Vi har något som vi kallat familjekyrka. Tanken är att ha en samling som passar hela familjen. Under samlingen sitter man med sin familj/sitt sällskap och gör lekar, klurar på frågor och deltar i undervisning tillsammans vilket ger en gemensam upplevelse som vi hoppas drar oss alla närmare Jesus. En gemensam upplevelse som man även kan prata och bygga vidare på hemma.

Familjer kan självklart se olika ut; så oavsett konstellation med mormor, fosterförälder, medhavd kompis, halvsyskon osv. så kom bara som ni är. Ta gärna med vänner som kanske känner sig lite obekväma i kyrkobyggnaden.
Familjekyrkan innebär samling utomhus (så ta gärna med en filt att sitta på och kläder efter väder), lek i naturen och avslutas med grillning.
Vi träffas vid tre tillfällen. 3 mars, 14 april och 26 maj.
Tid: 10.00-12.00
Adressen är: Mossebo 202.
Behövs hjälp med skjuts, hör av dig!

Om ni vill veta mer, eller delta, kan ni kontakta joakim.stiernspetz@gmail.com

Kontaktperson: Joakim Stiernspetz, 073-154 65 61 och Charlotte Stiernspetz 070-307 49 48