Tisdagsträff

Vasakyrkan har Tisdagsträffar för daglediga i samarbete med RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap).

Samlingarna alternerar mellan Vasakyrkan, Lorensbergskyrkan och Västerport.

Nytt program kommer för hösten 2021.

 

Kontaktperson: Bengt Lambert, 070-517 47 25