Tisdagsträff

Vasakyrkan har Tisdagsträffar för daglediga i samarbete med RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap). Samlingarna innehåller ett intressant föredrag och därefter blir det kaffe med gott tilltugg. Även du som inte är pensionär är välkommen.

Samlingarna alternerar mellan Vasakyrkan, Lorensbergskyrkan och Västerportkyrkan.

Nytt program för våren 2022 finns att hämta i respektive kyrka.

 

Kontaktperson: Bengt Lambert, 070-517 47 25