Retreat Gyngegården på Öland 18-20 oktober 2024

                   ”Bli stilla och inse att jag är Gud”     Ps 46:11

Vad innebär det att vi har en retreat?

Retreaten är ett erbjudande till den som vill fördjupa sin kristna tro men också en plats för den som söker sin tro och livsväg. Denna retreat genomförs som en tyst retreat. Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Vardagen är för de flesta av oss fullmatad med ljud, information och intryck.  Under en retreat lägger vi arbete, telefoner, dator, almanacka och ambitioner åt sidan för att möta våra djupare behov. I tystnaden och avskildheten kan vi lättare lyssna in oss själva. Och vi ger Gud utrymme att tala till oss på olika sätt. Tystnaden öppnar oss för Guds levande ord. Retreatens avskildhet ger tillfälle till bön, vila och eftertanke. Den kan få bli en välkommen paus som ger kraft in i framtiden.

Första kvällen ges en introduktion om hur retreaten fungerar. Därefter inleds tystnaden som sedan hålls under hela retreaten. Deltagarna samtalar inte med varandra. Under måltiderna spelas musik som kan bära tystnaden. Varje dag inleds med att vi firar Nattvard tillsammans. Bibelmeditationer och vägledande undervisning ger stöd till den inre vandringen. Gemensamma återkommande samlingar, så kallade tideböner, ger en rytm åt dagen och hjälper oss att rikta vårt inre mot Gud. Vid dessa tillfällen följer vi en given ordning och ber främst böner hämtade ur Psaltaren. Tidebönerna blir också en slags ventil där vi får använda vår egen röst – men utan att behöva lägga energi på att vara trevliga och prata med andra.

I den goda tystnaden kan vi ibland möta sådant i vårt inre som gör det tungt för oss; sår, sorg, svåra erfarenheter eller frågor och funderingar.  Många kommer också att göra nya erfarenheter och/eller få nya insikter. Då kan ett vägledande samtal vara till god hjälp. Därför erbjuds under retreaten tider för ett personligt samtal med någon av retreatledarna.

PRAKTISK INFORMATION:

TID: 18-20 oktober 2024. Start fredag 18.30 med kvällsmat. Avslut söndag ca 14, efter lunch.

PLATS: EFS Gyngegården på Öland, nära Mörbylånga.

RETREATLEDARE: Sussie Kårlin, kyrkoherde i Ryssby/Åby, och Bertil Åhman, präst i Vasakyrkan

KOSTNAD: 1.300 kr. (Betala innan retreaten till Vasakyrkan, swish 123 551 12 90, eller  bg 787-1072.    Märk med ”Retreat” och ditt namn.)

TA MED: Lakan o handduk, kläder för inne- och utebruk, (ev inneskor), Bibel, anteckningsbok, gärna en KLOCKA (vi stänger av mobilerna)

ANMÄLAN: Till Bertil Åhman   mail: bertil.ahman@efs.nu eller mobil 072-331 92 71 (SMS eller samtal).

VÄLKOMMEN!!