Retreat Gyngegården 5-7 maj 2023

”Min frid ger jag er”  (Joh 14:27)

Vad innebär en retreat?
Under en retreat lägger vi arbete, telefoner, dator, almanacka och ambitioner åt sidan för att möta våra djupare behov. Djupast handlar en tyst retreat om att närma sig Jesus. Han inbjuder oss med orden: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka Er vila.” (Matt 11:28) En retreat kan få bli en paus som ger kraft till dagar som kommer. Retreatens avskildhet ger tillfälle till bön, vila och eftertanke.

Retreaten är ett erbjudande till den som vill fördjupa sin kristna tro men också en plats för den som söker sin tro och livsväg. Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Den första kvällen ges en introduktion om hur retreaten fungerar. Därefter inleds tystnaden som hålls under hela retreaten. Deltagarna samtalar inte med varandra och under måltiderna spelas musik som kan bära tystnaden.

I den goda tystnaden kan vi ibland möta sådant i vårt inre som gör det tungt för oss; sår, sorg, svåra erfarenheter eller frågor och funderingar. Då kan ett vägledande samtal vara till god hjälp. Därför erbjuds under retreaten ett personligt samtal med någon av retreatledarna.

I centrum finns tystnaden – men paradoxalt nog även ordet. Tystnaden öppnar oss för Guds levande ord. Varje dag inleds med att vi firar Nattvard. Bibelmeditationer och vägledande undervisning ger stöd till den inre vandringen. Gemensamma återkommande bönesamlingar, så kallade tideböner, ger en rytm åt dagen och hjälper oss att rikta vårt inre mot Gud. Vid dessa tillfällen följer vi en given ordning och ber främst böner hämtade ur Psaltaren. Tidebönerna blir också en slags ventil där vi får använda vår egen röst – men utan att behöva lägga energi på att vara trevliga och prata med andra.

 

TID: 5-7 maj 2023. Start fredag 18.30 med kvällsmat. Avslut söndag ca 14, efter lunch.

PLATS: EFS Gyngegården på Öland, nära Mörbylånga.

RETREATLEDARE: Sussie Kårlin, kyrkoherde i Ryssby/Åby, och Bertil Åhman, präst i Vasakyrkan

KOSTNAD: 1.100 kr. (Betala innan retreaten till Vasakyrkan, swish 123 551 12 90. Märk med ”Retreat” och ditt namn)

TA MED: Lakan o handduk, kläder för inne- och utebruk, Bibel, anteckningsbok

ANMÄLAN: Till Bertil Åhman, mobil 072-331 92 71 (SMS eller samtal), mail: bertil.ahman@efs.nu
eller Sussie Kårlin, 070-6178863, mail: sussie.karlin@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN!!