Om oss

Vasakyrkan är en del av EFS i Sverige som är en väckelserörelse i Svenska Kyrkan.
Vår vision är ”Närmare Jesus, andra och varandra med stor frimodighet”

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. Just nu på grund av de rådande omständigheterna kan vi vara max 50 deltagare + ’funktionärer’. Därför fortsätter vi att sända live via youtube. Sök på Vasakyrkan kalmar. Eller gå via vår hemsida.

Under skolans läsår har vi barnkyrka samtidigt som gudstjänsten. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år. Under hösten blir det barnkyrka varannan söndag, utomhus om vädret tillåter

Inside Out, vår ungdomsgrupp, träffas på fredagar kl 19 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie och gymnasieungdomar.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar. Under hösten 2020 pausar tisdagsträffarna av omsorg om våra äldre.

Onsdagar har vi bönesamlingar i kyrksalen klockan 9.30 och 18.00

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Vi är organiserade som en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla direkta medlemmar har rösträtt.

 

Kort historik

Föreningen bildades år 1872. Ett år senare byggde man Betlehemskapellet som låg på Fiskaregatan på Kvarnholmen.

109 år senare, 1981, var det dags att flytta verksamheten till den nybyggda Vasakyrkan som ligger i hörnet av Kungsgatan och Stensövägen i Kalmar. Här är vi fortfarande verksamma.

Inforationen är hämtad ur uppsatsen ”EFS i kalmarbygden – historia och framtid” av Johan Kårlin. Läs uppsatsen här>>

Vårt Sammanhang

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de ca 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

Vasakyrkan på Kungsgatan i Kalmar

Betlehemskapellet på Fiskaregatan i Kalmar