Om oss

Vasakyrkan är en del av EFS i Sverige som är en väckelserörelse i Svenska Kyrkan.
Vår vision är ”Närmare Jesus, andra och varandra med stor frimodighet”

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. Just nu på grund av de rådande omständigheterna så firar vi tillsammans via en livesändning.

Under skolans läsår har vi barnkyrka samtidigt som gudstjänsten. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år. (Just nu är det ingen barnkyrka, pga corona.)

Inside Out, vår ungdomsgrupp, träffas på fredagar kl 19 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie och gymnasieungdomar.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar. Ungefär en gång i månaden är samlingen i Vasakyrkan.

Måndag, tisdagar och onsdag har vi bönesamlingar klockan 18.00

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Vi är organiserade som en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla direkta medlemmar har rösträtt.

 

Kort historik

Föreningen bildades år 1872. Ett år senare byggde man Betlehemskapellet som låg på Fiskaregatan på Kvarnholmen.

109 år senare, 1981, var det dags att flytta verksamheten till den nybyggda Vasakyrkan som ligger i hörnet av Kungsgatan och Stensövägen i Kalmar. Här är vi fortfarande verksamma.

Inforationen är hämtad ur uppsatsen ”EFS i kalmarbygden – historia och framtid” av Johan Kårlin. Läs uppsatsen här>>

Vårt Sammanhang

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de ca 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen.

Vasakyrkan på Kungsgatan i Kalmar

Betlehemskapellet på Fiskaregatan i Kalmar