Smågrupper

”JESUS ÄLSKAR SMÅGRUPPER—han kom själv från en!”

Orden kom från Bill Donahue, pastor i Willow Creek. Han utgick från den innerliga gemenskap som finns i Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande. En gemenskap som vi bjuds in i! (1 Joh 1:3-4)

Jesus stirrade sig inte blind på de stora skarorna. ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18.20) Och i versen innan: ”allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader.”

Jag gillar också smågrupper. Den ger andra möjligheter än vad den stora gemenskapen har:

  • Var och en har en chans att bli hörd och sedd – och får en chans att växa
  • I en trygg gemenskap vågar man testa sina tankar – och lyssna in andras
  • I takt med att man lär känna varandra, växer också öppenheten och förtroendet. Man vågar sänka garden alltmer
  • Våra vänskapsrelationer får bättre förutsättningar att växa och djupna
  • Man kan hjälpas åt med att stödja, uppmuntra och vägleda varandra
  • I det lilla sammanhanget kan man betjäna varandra; genom omsorg och förbön, med profetiska hälsningar osv.
  • I smågruppen vågar man hellre utforska sina gåvor, utmana sina gränser och växa i frimodighet och funktion
  • Den lilla gruppen hjälper oss att gestalta Guds rike i vår vardag.

Närmare Jesus, andra och varandra! Om du vill vara med i en smågrupp – hör av dig till mig.

Välsignelse!

Bertil Åhman, präst