Alpha

Nästa kurs: Startar Tisdag 17 september kl 19 -21,
med en ’Prova-på-kväll’.  Välkommen!

Vad är Alpha?  
Under ca 10 kurskvällar utforskar vi den kristna tron tillsammans. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör liv och tro och är skapat för att väcka samtal.
Alpha finns över hela världen. Det finns på caféer och universitet, i hem och kyrkor och på massa andra platser. Ingen Alpha är den andre helt lik, men generellt så har de tre saker gemensamt: Mat, föredrag och ett gott samtal. Alla är välkomna att vara med, med sina erfarenheter, tankar och frågor.

Mat
Oavsett om det är en grupp med vänner som samlas runt ett köksbord, eller en snabb träff på stan med fika, så har mat en förmåga att föra människor samman. Det är likadant på Alpha. Alphakvällarna startar med mat, eftersom det är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lära känna varandra.

Föredrag – film
Föredragen är i filmform och är upplagda så att de engagerar och inspirerar till samtal. De är 20-25 minuter långa. De utforskar de stora frågorna kring liv och tro och ger en ingång till den kristna tron genom att lyfta frågor som
”Vem är Jesus?”,
”Varför dog Jesus?,
”Hur ska jag kunna tro?”,
”Hur och varför ska jag be?”,
”Hur kan jag motstå det onda?”
och ”Hur leder Gud oss?”.

Samtal
Den viktigaste delen av varje Alphakväll är möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget du inte får säga (på riktigt, alla frågor och funderingar är tillåtna). Det är ett tillfälle att lyssna på andra och bidra med sina egna perspektiv i en ärlig, öppen och vänskaplig miljö. Och du behöver inte ha någon förkunskap för att platsa!
Första gången är en prova på gång, vilket innebär att man först efter det tillfället bestämmer sig om man vill fortsätta att gå kursen, men vi behöver en intresseanmälan så vi vet hur många som kommer – med tanke på mat etc.
.
Alpha för ungdomar 13-18 år
Alpha för ungdomar har ungefär samma upplägg som beskrivs ovan. I den här kursen träffas vi endast vid 7 tillfällen. Vi har inga föredrag utan ser allt på film. I filmen kommer det tre avbrott för diskussion vilket gör det lite lättsammare. Kurstiden är lite kortare än de vuxna, 1,5 timme inklusive mat. Alpha riktar sig till alla som är nyfikna på den kristna tron, vilket innebär att man inte behöver vara en ”troende” för att gå kursen, tvärtom så  berikar det samtalen om vi tycker lite olika och kommer från olika bakgrunder. Första gången är en prova på gång, vilket innebär att man först efter det tillfället bestämmer sig om man vill fortsätta att gå kursen, men vi behöver en intresseanmälan så vi vet hur många som kommer med tanke på mat etc.

Alpha för ung och gammal