Är du ny här?

Livet kan ha många olika sidor, glädje, sorg, oro, hopp och förväntan, allt har sin tid. Speciellt i tider som denna är det många av oss som är oroliga och rädda för vad som händer i vår värld. Det kan kännas skönt om det finns någon att prata med. Välkommen in till oss i Vasakyrkan om du vill samtala om livet eller tron.

Vasakyrkan

Är den blåa kyrkan precis vid Vasaskolan i Kalmar. Församlingen tillhör EFS som är en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan.

Vi har en vision som lyder ”Närmare Jesus, andra och varandra – med stor frimodighet”

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. Just nu, på grund av de rådande omständigheterna, kan deltagarna inte närvara fysiskt. Men Du kan fira med oss via nätet; vi sänder gudstjänsten live via www.vasakyrkan.nu – eller sök på Youtube, Vasakyrkan Kalmar.

När allt är som vanilgt har vi barnkyrka samtidigt som gudstjänsten. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år. Under resten av hösten har barnkyrkan uppehåll.

Inside Out, vår ungdomsgrupp, brukar träffas på fredagar kl 19.30 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie- och gymnasieungdomar. Den pausas också för tillfället.

Alpha. Under hösten har vi två alphagrupper igång. Vuxen-alpha torsdagskvällar kl 19-21, och Ungdoms-Alpha fredagar kl 18 – 19.30. Alpha är en grundkurs i kristen tro och riktar sig fr a till den som är nyfiken på vad den kristna tron handlar om. Kvällarna inleds med att vi äter tillsammans. Därefter tar vi del av ett föredrag som vi sedan samtalar om i grupp.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar. Under hösten är det corona-uppehåll.

Onsdagar har vi bönesamling klockan 18. För tillfället är den också digital. Du hittar länken på startsidan. Välkommen med!

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.