Är du ny här?

Livet kan ha många olika sidor, glädje, sorg, oro, hopp och förväntan, allt har sin tid. Speciellt i tider som denna är det många av oss som är oroliga och rädda för vad som händer i vår värld. Det kan kännas skönt om det finns någon att prata med. Välkommen in till oss i Vasakyrkan om du vill samtala om livet eller tron.

Vasakyrkan

Är den blåa kyrkan precis vid Vasaskolan i Kalmar. Församlingen tillhör EFS som är en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan.

Vi har en vision som lyder ”Närmare Jesus, andra och varandra – med stor frimodighet”

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. Du kan även fira med oss via nätet; vi sänder gudstjänsten live via www.vasakyrkan.nu – eller sök på Youtube, Vasakyrkan Kalmar.

Vi har även barnkyrka samtidigt som gudstjänsten pågår. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år.

Inside Out, vår ungdomsgrupp, brukar träffas på fredagar kl 19.00 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie- och gymnasieungdomar.

Alpha.  Skulle du vilja delta i en Alphakurs är du välkommen att höra av dig till oss. Kvällarna inleds med att vi äter tillsammans. Därefter tar vi del av ett föredrag som vi sedan samtalar om i grupp. Läs mer under aktivitetsfliken.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar.

Måndag – tisdag har vi digitala bönesamlingar klockan 18. På onsdagarna kl.09.30 träffas vi kyrkan för bön och fika. Onsdagar Kl. 18.00 har vi församlingsbön i kyrkan och dit är alla välkomna med. Du hittar länken till den digitala bönen på startsidan. Välkommen med!

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.