Är du ny här?

Livet kan ha många olika sidor, glädje, sorg, oro, hopp och förväntan, allt har sin tid. Speciellt i tider som denna är det många av oss som är oroliga och rädda för vad som händer i vår värld. Det kan kännas skönt om det finns någon att prata med. Välkommen in till oss i Vasakyrkan om du vill samtala om livet eller tron.

Vasakyrkan

Är den blåa kyrkan precis vid Vasaskolan i Kalmar. Församlingen tillhör EFS som är en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan.

Vi har en vision som lyder ”Närmare Jesus, andra och varandra med stor frimodighet”

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. Just nu på grund av de rådande omständigheterna så firar vi tillsammans via en livesändning.

Under skolans läsår har vi barnkyrka samtidigt som gudstjänsten. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år. (Just nu är det ingen barnkyrka, pga corona.)

Inside Out, vår ungdomsgrupp, träffas på fredagar kl 19 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie och gymnasieungdomar.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar. Ungefär en gång i månaden är samlingen i Vasakyrkan.

Måndag, tisdagar och onsdag har vi bönesamlingar klockan 18. Välkommen!

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Vi är organiserade som en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla direkta medlemmar har rösträtt.

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.