Är du ny här?

Livet kan ha många olika sidor, glädje, sorg, oro, hopp och förväntan, allt har sin tid. Speciellt i tider som denna är det många av oss som är oroliga och rädda för vad som händer i vår värld. Det kan kännas skönt om det finns någon att prata med. Välkommen in till oss i Vasakyrkan om du vill samtala om livet eller tron.

Vasakyrkan

Är den blåa kyrkan precis vid Vasaskolan i Kalmar. Församlingen tillhör EFS som är en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan.

Vi har en vision som lyder ”Närmare Jesus, andra och varandra – med stor frimodighet”

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. I dagsläget kan vi vara 50 personer på plats i Vasakyrkan. Vi gläder oss åt att äntligen få komma tillsammans igen. Du kan även fira med oss via nätet; vi sänder gudstjänsten live via www.vasakyrkan.nu – eller sök på Youtube, Vasakyrkan Kalmar.

Vi har även barnkyrka samtidigt som gudstjänsten pågår. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år.

Inside Out, vår ungdomsgrupp, brukar träffas på fredagar kl 19.00 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie- och gymnasieungdomar.

Alpha. Till hösten räknar vi med att köra igån Alphakurs igen, troligen torsdagskvällar kl 19-21. Eventuellt blir det också Ungdoms-Alpha fredagar kl 18 – 19.30. Alpha är en grundkurs i kristen tro och riktar sig fr a till den som är nyfiken på vad den kristna tron handlar om. Kvällarna inleds med att vi äter tillsammans. Därefter tar vi del av ett föredrag som vi sedan samtalar om i grupp. Läs mer under aktivitetsfliken.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar.

Måndag – onsdag har vi bönesamlingar klockan 18. För tillfället är den också digital. Du hittar länken på startsidan. Välkommen med!

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.