Är du ny här?

Livet kan ha många olika sidor, glädje, sorg, oro, hopp och förväntan, allt har sin tid. Speciellt i tider som denna är det många av oss som är oroliga och rädda för vad som händer i vår värld. Det kan kännas skönt om det finns någon att prata med. Välkommen in till oss i Vasakyrkan om du vill samtala om livet eller tron.

Vasakyrkan

Är den blåa kyrkan precis vid Vasaskolan i Kalmar. Församlingen tillhör EFS som är en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan.

Vi har en vision som lyder ”Närmare Jesus, andra och varandra – med stor frimodighet”

Vi firar gudstjänst tillsammans kl 10 varje söndag. Just nu, på grund av de rådande omständigheterna, är vi max 50 + ’funktionärer’, men sänder gudstjänsten live via www.vasakyrkan.nu

Under skolans läsår har vi barnkyrka samtidigt som gudstjänsten. Den riktar sig till barn mellan 4 år och 12 år. Under hösten är det barnkyrka varannan söndag – utomhus

Inside Out, vår ungdomsgrupp, träffas på fredagar kl 19 i Vasakyrkan. Samlingen riktar sig till högstadie- och gymnasieungdomar.

Tisdagsträffarna är en samling för daglediga. Den är ett samarbete mellan kyrkorna i Kalmar. Under hösten är det corona-uppehåll.

Onsdagar har vi bönesamlingar klockan 9.30 och 18. Välkommen!

All verksamhet i kyrkan är öppen för var och en som vill delta.

Du hittar oss på Kungsgatan 23 i Kalmar.

Vi är organiserade som en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla direkta medlemmar har rösträtt.