Gudstjänst Swahili


Gudstjänst på Swahili

Karibu! /Välkommen!

Lördag kl 10-12


Gudstjänst med nattvard


Bertil Åhman predikar

Länk till webbgudstjänsten.

Söndag 14 augusti kl 10


Vaka och be


Bönenatt (m swahiligruppen)

Från fred kl 21-lörd kl 07

Tolkning finns


Gudstjänst Swahili


Gudstjänst på Swahili

Karibu! /Välkommen!

Lördag kl 9-11


Mission i Sverige - temadag


Inspiration o utmaning

S:a Birgittakyrkan kl 9-16.30

Info o anmälan: Mission i Sverige


O vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten!

 
Men jag är viss om att möta Herrens godhet här i de levandes land. 
                                      Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod 
och hoppas på Herren!”   Psaltaren 27:13-14

   Än en gång har miraklet inträffat! Allt som för några månader sedan såg så kalt och dött ut,
har nu väckts till nytt liv! Det syns, hörs och känns att världen klätts i sommardräkt!
Varje år lika fantastiskt – och samtidigt varje år lika självklart…     läs mer