Vi träffas i Vasakyrkan

Onsdag

12 augusti klockan 18.00

Bad m.m.

Hos Per S

Fredag

14 augusti klockan 19.00

Stina Polhage

Predikar i Vasakyrkan

Söndag

16 augusti klockan 10.00

Vi träffas varje helgfri

Måndag kl. 18.00

Tisdag kl. 18.00

Onsdag kl. 18.00

Guds ord vägleder oss i alla livets situationer

”Var uthålliga i bönen vaka och be med tacksägelse. Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.” (Kol 4:2-6)

Om du begrundar det du läste, så ser du en handlingsplan hur vi ska göra i dessa Coronatider. Vi ska vara uthålliga i bönen – be om beskydd för grannar, be för sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Att vara en förbedjare är en som drar ner Guds vilja över jorden och ger Gud möjlighet att handla i människors liv. Vi ska be att Gud öppnar en dörr för ordet. [nya möjligheter och situationer öppnas], Vi behöver nya dörrar att öppna för gudstjänstliv och evangelisation. Vi ska vara visa när vi möter utomstående. Här kan vi ge ord av tröst till den orolige, räcka en hand till den som behöver hjälp, evangelium till den som söker.

De uppmaningar vi får gäller inte bara det inre osynliga bönelivet utan även praktiskt i kontakten med människor. Utmana dig själv idag och be till Gud att du ska få vara till välsignelse för någon, vara Hans utsträcka hand till människor han älskar och dött för.

Luk 1:37 ”För ingenting är omöjligt för Gud”.

Benner Löwenham