Sverigebönen

Inbjudan till bön för Sverige

Du är inbjuden att delta i bön till Gud för vårt land på

Nationaldagen

Söndag den 6 juni 2021 kl 16:30

Gyngegården, Öland

Vi som inbjuder Dig till denna bön är ett ekumeniskt nätverk – Nätverket

Sverigebönen – bestående av representanter för olika evangeliska kyrkor och

organisationer i Sverige, lokalt ansvarig Lennart Jakobsson Vasakyrkan

VÄLKOMMEN TILL BÖN FÖR VÅRT LAND!

www.sverigebonen.se