Förbönsämnen och Bibeltexter

FÖRBÖNSÄMNEN BÖN O FASTA 2024

Sön 18/2      Bön för perioden – om bönens Ande, om uthållighet och ledning i bönen
Mån 19/2     Bön för Vasakyrkans församling
Tisd 20/2     Bön för Alpha-arbetet. Den nya kursen 5 mars – deltagare till kursen
Ons 21/2      Bön för Styrelsen o anställda.
Tor 22/2       Bön för ”Rusta församlingen” och för Benner som leder arbetet
Fre 23/2       Bön för Inside Out (tonår) och ledarna.
Lör 24/2       Bön för Swahili-gruppen och deras gudstjänster
Sön 25/2      Bön för våra gudstjänster – Ande och liv. Våra mötesledare, predikanter, lovsångare o musiker
Mån 26/2     Bön för ”Power Up Ukraine”. Om vishet och kraft till ledningsgruppen. Beskydd för utrustningen
Tisd 27/2      Bön för våra äldre. Tisdagsträffarna.
Ons 28/2       Bön för Barnkyrkan. Scouterna. Be för ledarna.
Tors 29/2      Bön för förskolan Skattkammaren.
Fred 1/3         Bön för ekumeniken. Be för de andra församlingarna i Kalmarregionen.
Lörd 2/3         Bön för Barnfamiljerna. Be för äktenskapen i församlingen.
Sönd 3/3        Bön för Gudstjänsten. Våra tekniker; om uthållighet, glädje och kraft. Värdgrupperna
Månd 4/3       Bön för Kalmar med omnejd. ”Låt Ditt rike komma… Sänd arbetare till Din skörd”
Tisd 5/3          Alphastarten. Deltagarna – om mod att komma. Ledarna – om vishet och öppenhet
Onsd 6/3
        Bön för Emanuel o Cleo Larsson i Brasilien. Bön för nya vägar i mission/evangelisation
Tors 7/3         Bön för ”Världens ljus” – att Gud fortsätter att öppna dörrar för det han lagt på våra hjärtan
Fred 8/3         Bön för Årsmötet – ledning och mod i beslut
Lörd 9/3         Bön om enighet, frimodighet och glädje in i framtiden

BIBELTEXTER ATT LÄSA/MEDITERA ÖVER

Vecka 1 (18-24/2)      Markus 9:14-29
Vecka 2 (25/2-2/3)    Romarbrevet 5:1-11
Vecka 3 (3/3-9/3)       Efesierbrevet 3:14-21