Corona-information

Kära församling! (ny uppdaterad information 2021-06-01)

Med anledning av pandemin av coronaviruset COVID-19 vill vi ge aktuell information, förhållningsregler, råd, stöd och uppmuntran.
Det är uppmuntrande att se utvecklingen av coronapandemin. Restriktionerna börjar lätta – även om vi fortsatt måste vara observanta och ”tänka säkert”.

Styrelsen följer förloppet i media och de aktuella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten noga för att upprätta trygga förhållningsregler under våra samlingar.

Från och med 1 juni är det åter möjligt att samlas till Gudstjänst i Vasakyrkan!  Sällskap (max 8 personer) kan sitta tillsammans, annars ska det vara ett avstånd på 1 meter, både framåt/bakåt och åt sidorna. Vi sitter också ner under gudstjänsten. Undantaget är vid nattvard – då vi går fram för att ta emot bröd och vin håller vi avstånd till varandra och undviker trängsel. Trots att vi nu kan fira gudstjänst tillsammans på plats, kommer vi även fortsättningsvis att sända dem på internet för dem som inte har möjlighet att vara närvarande i kyrkan, (https://www.youtube.com/channel/UCcYi_3vi69X0-QPjmZ6GA8Q eller https://www.vasakyrkan.nu). Vi avvaktar med Kyrkfika så länge.

Vi startar också upp Onsdagsbönen i Vasakyrkan igen, kl 9.30 – med efterföljande fika. Kvällsbönesamlingarna är fortsatt digitala. De äger rum kl 18 måndag – onsdag, samt söndag. Länkar till de olika bönesamlingarna hittar du på hemsidans startsida.

Vi kommer att fortsätta ge information om våra samlingar, genom e-post och via vår webbsida.

Hör av dig om du önskar förbön eller hjälp på något sätt.

Bertil Åhman 072 331 92 71 bertil.ahman@efs.nu
Benner Löwenham 073 334 47 73 benner.lowenham@efs.nu

————–

Med detta sagt vill vi fokusera på det vi tror och förtröstar på att Gud gör mitt ibland oss under denna tid. Utifrån Guds ord och Herrens löften vet vi att han är oss närmare än någonsin mitt i oro, förtvivlan och ängslan. När jag är svag är Gud stark. Låt Honom bli större när du känner dig mindre. Han vill ge dig en frid som övergår mänskligt förstånd.

  • Johannesevangeliet 14:1 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”
  • Johannes 14:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärta oroas och tappa inte modet.”
  • 2 Timotheosbrevet 1:7 ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”

Så låt oss under denna fastetid och prövningens tid närma oss Gud än mer i bön och förbön för världen. Kom på bönesamlingarna måndag till onsdag kl 18.00-19.00.

Kämpa emot impulsen att bara värna om dig själv och de närmaste utan ge till andra av omsorg och engagemang.

På vilka sätt kan vi samarbeta med Gud för att älska våra grannar, våra vänner, arbetskollegor, familj och främlingar? På vilka sätt kan vi välsigna människorna omkring oss och visa med våra ord och våra handlingar att vår Gud är trogen, pålitlig, närvarande, sann, ljus, hopp, framtid, helande, vår klippa och vår tillflykt, vår ständigt närvarande hjälp i tider av problem.

Här kommer några tips på vad du kan göra, antingen om du vill hjälpa någon eller om du själv skulle behöva stanna hemma:

  • Handla åt någon äldre – En granne eller någon i församlingen som bör undvika kontakt med mycket människor får stor hjälp av dig om du vill handla åt dem. Ring upp den du inte sett på senaste gudstjänsten och fråga hur den mår och om du kan hjälpa på något sätt.
  • Promenera. Så länge du inte måste stanna hemma så undvika att bli isolerad i ditt hem. Utomhus är risken låg för att bli smittad av andra. Rör på dig, fysisk aktivitet stärker immunförsvaret och motverkar psykisk ohälsa.
  • Ring en släkting, församlingsmedlem, granne – kanske någon du tror är ensam och skulle bli glad av ett samtal.
  • Lyssna på undervisning från nätet. Vi har många fantastiska predikningar och föreläsningar från temahelger på vår hemsida: https://www.vasakyrkan.nu/media-predikan.
  • Gå en onlinekurs, allt från matlagning till hantverk. Vi har flera gånger tipsat föräldrar men även mor-/farföräldrar i församlingen om parentingforfaith.org som har en fantastisk kurs i hur man kan hjälpa barn till en levande relation med Jesus. Det kanske finns tid nu till att göra den. Och om inte kanske lyssna på deras podcast: https://parentingforfaith.org/podcast.

Låt oss tala tro och hopp till varandra så att vi som församling får lysa i vår stad under denna tid.

Närmare Jesus
andra
och varandra
– med stor frimodighet