Årsmöte 2024

Kallelse

EFS Missionsförening i Kalmar kallar till årsmöte i Vasakyrkan den 9 mars 2024 kl.15.00.

Årsmöteshandlingar finns att hämta i Vasakyrkan. Handlingarna är även tillgängliga för nedladdning längst ner på denna sida. Om någon vill ha handlingarna hemskickade via post går det också bra. Hör av dig till Benner eller Bertil. Årsmötet kommer inte sändas via internet, så du behöver vara på plats för att delta.

Kontakta ordförande Göran Axelsson, 0739-82 92 00 eller vice ordförande Lennart Jakobsson, 070-544 81 98 om du har frågor.

Välkommen

Styrelsen

 

Årsmöteshandlingar:

 1. Valberedningens förslag Vasa 2024
 2. Verksamhetsberättelse för 2023
 3. Måldokument Vasakyrkan – reviderad till 2024
 4. Stadgeändring 2023_2024 2_a beslutet
 5. FÖREDRAGNINGSLISTA 2024
 6. Kallelse till EFS i Kalmars årsmöte 2024
 7. Ekonomisk redovisning samt budget
  (Informationen kommer en bit in i dokumentet)
 8. Organisationsplan PUU
 9. Verksamhetsberättelse PUU 2023
 10. Stadgar PUU Förslag 240224