Årsmöte 2023

Kallelse

EFS Missionsförening i Kalmar kallar till årsmöte i Vasakyrkan den 11 mars 2023 kl.15.00.

Motioner ska inges till styrelsen senast 11 februari 2023. Rätt att väcka motion har både direkt medlem och medlem i aktivitet. Årsmöteshandlingar finns att hämta i Vasakyrkan. Handlingarna är även tillgängliga för nedladdning längst ner på denna sida. Om någon vill ha handlingarna hemskickade via post går det också bra. Hör av dig till Benner eller Bertil.

Årsmötet kommer inte sändas via internet, så du behöver vara på plats för att delta.

Kontakta ordförande Lennart Jakobsson, 070-544 81 98 eller vice ordförande Göran Axelsson, 0739-82 92 00 för frågor.

Välkommen

Styrelsen

  1. Kallelse till EFS i Kalmars årsmöte 2023
  2. Föredragningslista 2023
  3. Motioner
  4. Måldokument Vasakyrkan
  5. Revisionsberättelse 2022
  6. Ekonomisk rapport 2023
  7. Stadgeändring 2023
  8. Valberedningens förslag
  9. Verksamhetsberättelse