Årsmöte 2022

Kallelse

EFS i Kalmar kallar till årsmöte i Vasakyrkan den 12 mars 2022 kl.15.00.

Motioner ska inges till styrelsen senast 12 februari 2022. Rätt att väcka motion har både direkt medlem och medlem i aktivitet.

Välkommen

Styrelsen